Elektryka

Elektryka

Kategoria:

Charakterystyka:

Kontakty, lampy jarzeniowe, LED, baterie…najczęściej pojawiające się w kontenerach.