//ligna.pl/wp-content/uploads/2018/01/fundusze2.jpg

Projekty Unijne

Informacje o projekcie

Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA Sp. z o.o. z siedzibą w Olewin 50L 32-300 Olkusz realizuje projekt objęty dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

TYTUŁ PROJEKTU: Wdrożenie wyników prac B+R szansą na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa zagranicznego LIGNA Sp. z o.o.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac B+R opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo – rozwojowej przy wsparciu środków z poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM. W związku z jego realizacją opracowano innowacyjny hak przesuwny do kontenerów. W ramach niniejszego projektu Spółka wprowadzi na rynek innowacyjny kontener z hakiem uniwersalnym. Innowacja w skali międzynarodowej. Realizacja niniejszego projektu jest ściśle związana z dotychczasową działalnością, a wprowadzona innowacja produktowa stanowić będzie nowość na rynku międzynarodowym. Jego realizacja pozwoli na wyeliminowania dotychczasowych barier i problemów rozwoju firmy, a także pozwoli na znaczny wzrost innowacyjności firmy na rynku, na którym innowacyjne rozwiązania wprowadzane są dość rzadko. W ramach jego realizacji zostaną zakupione niezbędne do wdrożenia wyników przeprowadzonych prac B+R, wdrożenia technologii oraz rozpoczęcia produkcji innowacyjnego produktu środki trwałe m.in.:

  • Sterowanej numerycznie wycinarki plazmowej,
  • Linii do produkcji profili typu C,
  • Zrobotyzowanego stanowiska spawania.

Łącznie zakupionych zostanie 20 nowych środków trwałych.
Powyższe zakupy pozwolą na rozpoczęcie produkcji kontenerów z hakiem uniwersalnym.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 382 361,35 zł Brutto (1 936 879,14 zł Netto)
Dofinansowanie: 774 751,66 zł


Zapytanie ofertowe 3UE/2017

Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup ochrony stanowisk spawalniczych.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż procedura wyboru dostawcy ochrony stanowisk spawalniczych została zakończona. Do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana firma DLK Sp. z o.o.


Zapytanie ofertowe 2UE/2017

Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup wiertarki ze stopą magnetyczną.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż procedura wyboru dostawcy wiertarki ze stopą magnetyczną została zakończona. Do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana firma MAX Olkusz s.c.


Zapytanie ofertowe 1UE/2017

Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup sterowanej numerycznie wycinarki plazmowej.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż procedura wyboru dostawcy sterowanej numerycznie wycinarki plazmowej została zakończona. Do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana firma EKOMET Mirosław Jagocha.


Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich pn. „Nowy hak do kontenerów szansą na podniesienie konkurencyjności PZ LIGNA Sp. z o.o.”.o.”.