ZAPYTANIE OFERTOWE 5UE/2017 NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ zrobotyzowanego stanowiska spawania oraz spawarek.

Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup zrobotyzowanego stanowiska spawania oraz spawarek.

Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w poniższych plikach:

Informujemy, iż w dniu 15.06.2018 nastąpiło otwarcie ofert na zakup zrobotyzowanego stanowiska spawania oraz spawarek
Protokół wyboru poniżej:

Informujemy, iż procedura wyboru na dostawę i instalację zrobotyzowanego stanowiska spawania oraz spawarek została zakończona. Do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana firma MECHANIC SYSTEMS Sp. z o.o.