//ligna.pl/wp-content/uploads/2018/01/fundusze2.jpg

Projekty Unijne

Informacje o projekcie

Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA Sp. z o.o. z siedzibą w Olewin 50L 32-300 Olkusz realizuje projekt objęty dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

TYTUŁ PROJEKTU: Wdrożenie wyników prac B+R szansą na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa zagranicznego LIGNA Sp. z o.o.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac B+R opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo – rozwojowej przy wsparciu środków z poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM. W związku z jego realizacją opracowano innowacyjny hak przesuwny do kontenerów. W ramach niniejszego projektu Spółka wprowadzi na rynek innowacyjny kontener z hakiem uniwersalnym. Innowacja w skali międzynarodowej. Realizacja niniejszego projektu jest ściśle związana z dotychczasową działalnością, a wprowadzona innowacja produktowa stanowić będzie nowość na rynku międzynarodowym. Jego realizacja pozwoli na wyeliminowania dotychczasowych barier i problemów rozwoju firmy, a także pozwoli na znaczny wzrost innowacyjności firmy na rynku, na którym innowacyjne rozwiązania wprowadzane są dość rzadko. W ramach jego realizacji zostaną zakupione niezbędne do wdrożenia wyników przeprowadzonych prac B+R, wdrożenia technologii oraz rozpoczęcia produkcji innowacyjnego produktu środki trwałe m.in.:

  • Sterowanej numerycznie wycinarki plazmowej,
  • Linii do produkcji profili typu C,
  • Zrobotyzowanego stanowiska spawania.

Łącznie zakupionych zostanie 20 nowych środków trwałych.
Powyższe zakupy pozwolą na rozpoczęcie produkcji kontenerów z hakiem uniwersalnym.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 382 361,35 zł Brutto (1 936 879,14 zł Netto)
Dofinansowanie: 774 751,66 zł


ZAPYTANIE OFERTOWE 6UE/2017 NA DOSTAWĘ UCHWYTÓW SPAWALNICZYCH DO SPAWAREK I UCHWYTU DO PODNOSZENIA BLACHY W KRĘGU

Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup uchwytów spawalniczych do spawarek i uchwytu do podnoszenia blachy w kręgu.
Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w poniższych plikach:

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich pn. „Nowy hak do kontenerów szansą na podniesienie konkurencyjności PZ LIGNA Sp. z o.o.”.o.”